Edukacja

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, jako pierwsza w regionie, stworzyła ofertę edukacyjną dla osób chcących poszerzyć swoją wiedzę w zakresie rewitalizacji.
Specjalności wybierane podczas studiów inżynierskich I stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna oraz kierunki studiów podyplomowych pozwalają zdobyć wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające w przyszłości zarządzać procesami rewitalizacji.