Studia podyplomowe - Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Cel studiów:
Zapoznanie słuchaczy z problematyką rewitalizacji i restrukturyzacji miast i regionów na podstawie wiedzy teoretycznej (wykłady) i prac projektowych (warsztaty, ćwiczenia i pracownie). W trakcie studium słuchacz zapozna się z doświadczeniami krajowymi i zagranicznymi w zakresie:
• rewitalizacji (na przykładzie Doków Londyńskich, Frankfurtu n. Odrą i innych miast),
• restrukturyzacji (na przykładzie regionu Ruhry i Górnego Śląska).
Wiedza teoretyczna i praktyczna pozwoli na wykorzystanie jej przy opracowaniu planów ożywienia gospodarki miast i gmin oraz przebudowy struktury gospodarczo-przestrzennej powiatów i województw.
 

Adresaci studiów:
Studium kierowane jest miedzy innymi do specjalistów z zakresu planowania przestrzennego, pracowników urzędów gminnych, miejskich, powiatowych, urzędów marszałkowskich instytucji zajmujących się ochroną środowiska, edukacją turystyczną. Zajęcia ze słuchaczami będą obejmowały wykłady, ćwiczenia, pracownie, warsztaty i seminaria. Kadrę wykładowców stanowić będą pracownicy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy o dużym doświadczeniu praktycznym i nowoczesnej wiedzy teoretycznej. Po ukończeniu studium podyplomowego słuchacze otrzymują certyfikat umiejętności oraz dyplom.

Ramowy program studiów:
• Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego
• Rewitalizacja obszarów przemysłowych
• Rewitalizacja małych miast
• Rewitalizacja terenów dużych miast
• Restrukturyzacja regionów w okresie transformacji systemowej
• Rozwój turystyki jako czynnik rewitalizacji regionów i miast
Forma zaliczenia:
• Test z wybranych zagadnień programowych
• Praca dyplomowa
Liczba godzin: 160

Czas trwania studiów: 2 semestry
Cena: 3400 zł
Więcej:www.podyplomowe.wsg.byd.pl