OFERTA

Prezentacja oferty (pdf, 3 MB)

EDUKACJA GLOLOKALNA

 • warsztaty dla samorządowców i innych aktorów procesu rewitalizacji
 • warsztaty dla mieszkańców obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi
 • warsztaty dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych miasta i regionu
 • wykłady otwarte z zakresu szeroko rozumianej problematyki rewitalizacyjnej
 • prelekcje, dyskusje, seminaria, konferencje
 • podróże szkoleniowe i wyjazdy studyjne
 • spotkania i konsultacje
 • letnie kursy/programy edukacyjne
 • specjalistyczne studia podyplomowe

POPULARYZACJA REWITALIZACJI

 • projekty/akcje artystyczne i kulturalne w wybranych przestrzeniach
 • projekty/akcje przestrzenne, edukacja przestrzenna
 • konkursy tematyczne
 • happeningi
 • akcje/kampanie/ projekty społeczne
 • projekty/akcje animacyjne dla najmłodszych
 • projekty/akcje tematyczne i okolicznościowe

BADANIA I ROZWÓJ

 • udział w krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych
 • prowadzenie interdyscyplinarnych, kompleksowych studiów, badań i analiz dotyczących szeroko rozumianej problematyki rozwoju, rewitalizacji miast i obszarów wiejskich (prace teoretyczne, studialne, planistyczne)
 • badania naukowe w zakresie gospodarki przestrzennej

DORADZTWO I KONSULTING

 • przygotowanie i opracowanie dokumentów planistycznych, strategicznych, operacyjnych w zakresie rozwoju i rewitalizacji (m.in. Lokalnych Programów Rewitalizacji)
 • organizacja i przeprowadzanie debat, spotkań i rozmów kluczowych aktorów procesu rewitalizacji, modelowanie współpracy między nimi.
 • prowadzenie stałych, konsultacji eksperckich dotyczących działań rewitalizacyjnych
 • programowanie, organizacja i przeprowadzanie szkoleń dla różnych aktorów procesu rewitalizacji zgodnie z indywidualnym charakterem przedsięwzięć (indywidualne rozwiązania )
 • koncepcje popularyzacji, promocji i wdrażanie programów rewitalizacji
 • przygotowanie i zaplanowanie partycypacji (udziału) społeczności lokalnej w procesie rewitalizacji
 • opracowywanie kompleksowych i modułowych propozycji działań i współpracy w zakresie rewitalizacji, ze wskazaniem na narzędzia umożliwiające ich praktyczne zastosowanie