REALIAZCJE

 

 4-5 listopada

Temat: Rzeka. Ekologia, ludzie, rozwój – inicjatywy na rzecz rewitalizacji rzek i nabrzeży rzek w Polsce

 

24-26.09.2010 r.

Warsztaty Temat:rzeka

 

6.10.2009 r.

Seminarium pt.: „Tereny poprzemysłowe w Europie Centralnej – doświadczenia, problemy i tendencje”

 29-31.05.2009 r.

Bydgoski Festiwal Wodny „Ster na Bydgoszcz” 2009 r.

5.12. 2008 r.

„Życie na barce – historia żeglugi śródlądowej” 

 16-17.10.2008 r.

„Nowocześnie o rewitalizacji

 9.09.2008 r.

„Rewitalizacja Miasta”

 31.08.2008 r.

„Akcja Rewitalizacja Dożynki w Koronowie”

30.05.2008 r.

„Ostatni Rejs Kaskady”

12.04.2008 r.

„Czy Bydzia to Brzydzia – Bydgoszcz okiem Francuza”

X - XI 2007r.

„Bydgoszcz nad Wisłą, Brdą i Kanałem Bydgoskim. Wczoraj, dziś i jutro”