ZESPÓŁ

ZESPÓŁ


Najlepsze rezultaty osiągamy dzięki pracy zespołowej i uzupełniającym się umiejętnościom jego członków. Zespół Pracowni tworzą specjaliści, osoby zaangażowane w proces powstawania oraz propagowania realizowanych projektów, lubiących swoją pracę i wiążące się z nią wyzwania.
Praca zespołowa stwarza warunki do wykorzystania naszych indywidualnych umiejętności i pasji co przyspiesza realizację projektów, zwiększając szanse na ich powodzenie. Wspólnie poszukujemy kompromisów, motywujemy się i uzupełniamy, kształtując jednocześnie osobowość i efektywne wykonując zadania m.in. dzięki ich odpowiedniemu podziałowi. Zespół łączy wspólny cel - aktualnie realizowane projekty. Naszym mottem jest hasło: ZESPÓŁ WIE WIĘCEJ. Wiedza poszczególnych członków grupy - konkretne zdolności, umiejętności lub praktyczne doświadczenia - ulegają kumulacji.


MANAGER:


Dominika Muszyńska – Jeleszyńska, dr
Manager projektów rewitalizacyjnych,
(*1977, Bydgoszcz), doktorantka Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendystka Niemieckiego Ministerstwa ds. Badań w ramach programu Europa Fellows II, studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej "Rewitalizacja Architektotoniczno - Urbanistyczna Miast", studia na Uniwersytecie Gdańskim,, trener projektów doradczo-szkoleniowych dotyczących turystyki akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji, pracownik naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Zainteresowania: rewitalizacja, kultura, architektura, turystyka, design, miejska kultura rowerowa
 

ZESPÓŁ:


Magdalena Jasińska, mgr

Lider projektów rewitalizacyjnych

doktorantka Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk, studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej „Rewitalizacja Architektoniczno – Urbanistyczna Miast”; studia podyplomowe Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej „Projektowanie Przestrzeni i Zarządzanie” na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Studia wyższe, dzienne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK w Toruniu, ukończone tytułem magistra geografii w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego. Trener projektów doradczo-szkoleniowych dotyczących turystyki, akredytowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Członek Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji. Od 2004 r. pracownik naukowy Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy.
Zainteresowania: architektura, fotografia, żeglarstwo, narciarstwo, jazda konna, turystyka, literatura.


Marcin Wasilewski, mgr

lider projektów turystycznych i społeczno – kulturowych

(*1985, Bydgoszcz), Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja w Wyższej Szkole Gospodarki,stypendysta programu Szkoła Liderów. Trener, szkoleniowiec, członek stowarzyszeń Bydgoszcz Rowerowa i Juvenkracja, współpracownik agencji consultingowych i marketingowych oraz organizacji turystycznych i
społecznych
Zainteresowania: turystyka rowerowa, fotografia, zastosowania GIS w turystyce, zrównoważony transport miejski