Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki w Miastach

Międzywydziałowe Koło Naukowe Turystyki w Miastach, które działa od stycznia 2009 roku i skupia, jak dotąd, przedstawicieli takich uczelnianych kierunków, jak: turystyka i rekreacja, architektura i urbanistyka, kulturoznawstwo, socjologia. Co ciekawe, dołączyła też do nich studentka politologii UKW, a nawet Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, absolwentka naszych studiów licencjackich.


Pierwsze semestry działalności dały interesujące rezultaty, gdyż – jak mówi prezes i opiekun Koła, Romana Przybyszewska Gudelis, urbanistka, profesor naszej Uczelni – równoległe analizy z punktów widzenia: przestrzennego potencjału kulturowo-przyrodniczego, predyspozycji gospodarczych miast, uwarunkowań socjologicznych i popytu na zjawiska rynkowe, pozwalają na oceny turystycznej atrakcyjności miast we współczesnym świecie – na tle dynamicznych działań miast konkurencyjnych.
 

Interesującymi tematami prezentowanymi podczas comiesięcznych spotkań były referaty: „Bydgoszcz a Bilbao – rozwój struktury miast kreatywnych i ich atrakcyjność turystyczna”, „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych jako czynnik atrakcyjności turystycznej”, „Koncepcja rozwoju turystyki w Świeciu”, a także pokazanie wkładu prac dydaktycznych i badawczych w rozwój walorów turystycznych na kulturoznawstwie i filozofii, innowacyjność turystyki miejskiej w Bydgoszczy – w ramach kreowanych struktur obsługi turystów przez firmę Visite.pl(zebranie zorganizowane w bydgoskim plenerze: na Brdzie i na Starówce) itd.
Próbowano opracować logo Koła, prowadzić wymianę myśli na własnym forum internetowym http://www.innabydgoszcz.pun.pl/, przeprowadzić inwentaryzację prac magisterskich w WSG poświęconych turystyce w Bydgoszczy i innych miastach regionu oraz zająć się produktem turystycznym w ramach aglomeracji bydgosko–toruńskiej.


Jako ważny aspekt działalności zapowiada się powiązanie działalności Koła ze współpracą międzynarodową, w tym konferencją organizowaną w marcu 2011 roku we Florencji przez WSG (Project leader – R. Przybyszewska Gudelis) razem z Fundacją R.D Bianco: „Jakość życia w centrach miast – warunki zamieszkania i turystyki” – z patronatem wielu organizacji zagranicznych.

Kurier Uczelniany WSG nr 32