Bydgoska Platforma Archeologiczna

OPIS:


Bydgoska Platforma Archeologiczna jest jednostką WSG zajmującą się nowoczesną ochroną i promocją dziedzictwa kulturowego. Tworzymy interdyscyplinarny zespół specjalistów z różnych dziedzin m.in geografii, archeologii, historii i ochrony zabytków.

Zajmuje się prowadzeniem autorskich projektów badawczych dotyczących potencjału dziedzictwa kulturowego danego obszaru w celu podniesienia jego walorów turystycznych z uwzględnieniem udziału lokalnej społeczności.

Opracowujemy analizy historyczno - archeologiczne, których celem jest określenie społecznego znaczenia zasobów kulturowego dziedzictwa. Nasze analizy określają także status prawny zabytków archeologicznych co pozwala określić ich ewentualną wartość wystawienniczą.

Prowadzeniem bezinwazyjnych badań obszarów zabytkowych (m.in badania geofizyczne) których wyniki wykorzystywane są w działaniach rewitalizacyjnych, inwestycyjnych oraz edukacyjnych.

BPA zajmuje się także stacjonarnymi badaniami archeologicznymi oraz nadzorami archeologicznymi z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik dokumentacyjnych.


OFERTA:

  • oddziaływanie inwestycji na środowisko kulturowe
  • potencjał turystyczny obszarów chronionych
  • rola archeologii w procesie inwestycyjnym
  • potencjalne kolizje archeologiczne w trakcie prac budowlanych
  • korzyści z badań archeologicznych na danym obszarze
  • wykorzystanie ochrony zabytków w procesach rewitalizacyjnych

P. Kołacz
www.bpa.byd.pl