Pracownia Gospodarki Turystycznej

Pracownia Gospodarki Turystycznej specjalizuje się w prowadzeniu na terenie kraju badań związanych wieloaspektowo z obecnie prowadzoną i potencjalną przedsiębiorczością w szeroko rozumianym obszarze turystyki. Wykonuje także niezależne od badań raporty, dokumentujące stan spraw w interesującym Zleceniodawcę czasie i zakresie. Doświadczone zespoły ekspertów – praktyków i naukowców Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy – realizują projekty indywidualizowane pod kątem potrzeb zarówno sektora publicznego, jak i niepublicznego, działalności komercyjnej i przedsięwzięć non-profit.
Powstające szczegółowe raporty z badań uzyskują często formę opracowań naukowo-statystycznych i publikowane są przez Wydawnictwo WSG. Inwestorom instytucjonalnym i prywatnym, organizacjom pożytku publicznego, mediom oraz innym podmiotom zainteresowanym pozyskaniem wiarygodnych analiz rynkowych, udostępniamy także obszerną bazę raportów niepublikowanych, będących podsumowaniami badań realizowanych zarówno ze środków własnych, jak i z funduszy Unii Europejskiej.

Artur Kasprowicz
artur.kasprowicz@byd.pl
Tel: +48 52 567 00 60 wew. 35
Więcej: www.cbril.wsg.byd.pl