Pracownia Ekologii Miast

Zakres tematów badawczych:

 

 • Znaczenie terenów zielonych dla mieszkańców miasta
 • Badanie osiedli mieszkaniowych pod kątem wykorzystania istniejącego środowiska przyrodniczego i jego zagospodarowania
 • Analiza potencjału i stanu wykorzystania korytarzy ekologicznych miasta
 • Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego w miastach
 • Analiza elementów i zasady funkcjonowania ekosystemu miejskiego
 • Działalność i polityka administracji publicznej w ekologicznym kształtowaniu miasta
 • Metody i sposoby udrażniania korytarzy ekologicznych w mieście
 • Sposoby wzbogacania ekosystemu miejskiego i metody jego odnowy
 • Badania bioróżnorodności miasta
 • Czynniki zrównoważonego rozwoju miasta
 • Analiza zasobów przyrodniczych miasta
 • Delimitacja korytarzy ekologicznych miasta

R. Gonia