Baza danych Cobraman - test

Materiały dla osób testujących bazę danych  projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w Europie Centralnej przygotowanej w ramach projektu Cobraman (WP3, Zadanie 3.2):

Baza danych:

158.196.128.119

Formularz oceny:

spreadsheets.google.com/viewform