„Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo?

W imieniu organizatorów przekazujemy zaproszenie na konferencję:

 

Zaproszenie na konferencję
pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej”

Toruń, 2 grudnia 2011 r.

Mercure Helios Toruń, ul. Kraszewskiego 1/3, 87-100 Toruń,
sala konferencyjna, I piętro

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w ponadregionalnej konferencji poświęconej zagadnieniom rewitalizacyjnym pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej”.
Celem konferencji jest podniesienie świadomości władz miejskich, pracowników magistratów, liderów społeczności lokalnych, przedsiębiorców, a także samych mieszkańców w zakresie rozmaitych aspektów rewitalizacji miast. Konferencja będzie miejscem gdzie zostaną poruszone problemy związane z tworzeniem przestrzeni miejskiej przyjaznej mieszkańcom, turystom, inwestorom. Wskazane zostaną także korzyści procesów rewitalizacyjnych zobrazowane na przykładzie wdrożonych już konkretnych rozwiązań w przedsięwzięciach zrealizowanych przez miasta z wybranych regionów Polski oraz Europy, w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej
z Regionalnych Programów Operacyjnych czy Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Pośród tematów znajdą się kwestie związane ze źródłami finansowania zadań rewitalizacyjnych, takie jak formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, Inicjatywa JESSICA oraz fundusze strukturalne Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej.
Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniu 2 grudnia 2011 r. w Hotelu Mercure Helios. Udział w konferencji jest bezpłatny, przewidywana liczba uczestników to około 150 osób – ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
W spotkaniu wezmą udział m.in. dr hab. arch. Piotr Lorens oraz dr Andreas Billert, specjaliści od rewitalizacji miast w Polsce i za granicą, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz delegacje z miast regionu. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra Rozwoju Regionalnego.
W przypadku chęci uczestnictwa w konferencji karty zgłoszenia należy przesłać do Wydziału Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia
w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. na adres e-mail: wripe@um.torun.pl lub faxem pod numer (56) 61-18-556.


Więcej informacji o spotkaniu dostępnych jest na stronie www.um.torun.pl
w zakładce „Rewitalizacja”.

Materiały do pobrania:



<< powróć do listy aktualności