Badania 2012

Priorytetowym planem Pracowni na rok 2012 jest zacieśnienie współpracy z jednostkami samorządowymi i organizacjami non-profit w obszarze województwa kujawsko - pomorskiego. Działania te wpisując się w ideę gospodarki opartej na wiedzy będą skupiać się będą przede wszystkim w obszarach rewitalizacji miast oraz aktywizacji obszarów wiejskich.

Tematy badań:

  • Ocena działań rewitalizacyjnych w miastach województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2013 realizowanych w ramach Lokalnych Programów Rewitalizacji.
  • Ewidencja potrzeb Lokalnych Grup Działania z obszaru województwa kujawsko – pomorskiego i gmin ościennych w zakresie dalszych działań związanych z rozwojem turystyki i pozarolniczych źródeł utrzymania


<< powróć do listy aktualności