Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych - wyjście studialne

W ramach realizacji przedmiotu Rewitalizacja obszarów zurbanizowanych studenci III roku Gospodarki Przestrzennej w dniu 24 marca 2012 r. uczestniczyli w wyjściu studialnym po Bydgoszczy. Podczas zajęć terenowych mieli okazję zapoznać się z następującymi projektami rewitalizacji i procesami ich realizacji:

HOTEL SŁONECZNY MŁYN
FOKUS MALL – RZEŹNIA MIEJSKA
OSIEDLE ARKADIA –PRALNIA GARNIZONOWA PRZEKSZTAŁCONA W LOFTY
TEREN PILOTAŻOWY PROJEKTU COBRAMAN PRZYKŁAD REWITALIZACJI OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH
REWITALIZACJA OBIEKTÓW DZIEDZICTWA KULTUROWEGO NA TERENIE WYSPY MŁYŃSKIEJ
WATERFRONTY
MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
KAMPUS WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY I AKADEMICKA PRZESTRZEŃ KULTURALNA JAKO PRZYKŁAD REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH.

Autorem zdjęć jest p. Stanisław Wiciński (Student III GP N)<< powróć do listy aktualności